You are here
Home > Posts tagged "Galaxy"

સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10, ગેલેક્સી નોટ 10+ યુએસ એફસીસી પર આગળ ધપાવ્યા પછી આગામી મહિનો, ફોટો ટીપ ડિઝાઇન વિગતો – ગેજેટ્સ 360

સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10, ગેલેક્સી નોટ 10+ યુએસ એફસીસી પર આગળ ધપાવ્યા પછી આગામી મહિનો, ફોટો ટીપ ડિઝાઇન વિગતો – ગેજેટ્સ 360

ફોટો ક્રેડિટ: ટ્વિટર / ઇશાન અગરવાલ સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10 શ્રેણી 7 ઑગસ્ટથી શરૂ થશે સેમસંગ 7 ઑગસ્ટના રોજ એક ઇવેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે, અને મોટેભાગે ગેલેક્સી નોટ 10 શ્રેણી શરૂ કરવાની અપેક્ષા છે. ગેલેક્સી નોટ 10, ગેલેક્સી નોટ 10+, અને સંભવતઃ

Top