You are here
Home > Sports

રિયલ સોલ્ટ લેકને કોચ માઇક પેટકેએ રેફરીઓ વિરુદ્ધ હોમોફોબીક ટાઇરાડે ફાયરિંગ કર્યું હતું – સોલ્ટ લેક ટ્રિબ્યુન

રિયલ સોલ્ટ લેકને કોચ માઇક પેટકેએ રેફરીઓ વિરુદ્ધ હોમોફોબીક ટાઇરાડે ફાયરિંગ કર્યું હતું – સોલ્ટ લેક ટ્રિબ્યુન

પ્રથમ નજરમાં, એવું જણાયું હતું કે રિયલ સોલ્ટ લેક કોચ માઇક પેટકે ફક્ત તે જ કરે છે જે તે વારંવાર કરે છે: કોઈ બાબત અંગે રેફરિઝ પર ચીસો પાડે છે જેના વિશે તે જુસ્સાદાર હતો. પરંતુ વધુ વિગતો બહાર આવતાં, તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આ વખતે, તે

Top